Generalforsamling


Generalforsamling Salsa Latina

Hedegårdenes skole

Lokale: SFO eller billedkunst


Aftenens program: 


17.30        : Generalforsamling 

18.30 (ca.): Fællesspisning: ca. 18.30 

19.30 (ca.): Sidste torsdagsdans

Middag koster 50 kr. pers (incl. 2 genstande).


Tilmeld til middag senest 10.sep. kl. 12.00

Foreslag til dagsorden skal modtages 14 dage før mødet og skal sendes til formanden Iben@salsalatina

Indkaldelse til Generalforsamling 12. september 2019 kl. 17.30


Efter generalforsamlingen er der spisning.

Tilmelding til spisning via hjemmesiden pris: 50 kr.

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår at bibeholde de kr. 75)
6. Indkomne forslag -  Ingen forslag modtaget
7. Valg af bestyrelse

      Mia Lade Krogaard/Merete: På valg - Birgitte stiller op til valg


      John Jelstad: på valg -  genopstiller


      Britt Vittrup: på valg - genopstiller


8. Valg af to suppleanter:


    Nuværende - Jette og Merete: på valg - villig til genvalg


9. Valg af revisor og revisorsuppleant:


    Nuværende - Revisor Erik Zinglersen - villig til genvalg? 

    Revisorsuppleant -  

10. Eventuelt.


Det er vores sidste torsdagsdans – Torsdagsdans overgår til dance and dinner, som i fremtiden vil foregå på Østervangsskolen 
 


Afholdes  efter vedtægterne

Salsa Latina c/o Iben Blum         Tlf.: 29663307 

CVR 31544696