Generalforsamling

Vi er vilde med at danse - også med digGeneralforsamling Salsa Latina


Næste generalforsamling er 12.september 2019


Sted: Lokale kommer senere

Aftenens program: 


17.30        : Generalforsamling 

18.30 (ca.): Fællesspisning: ca. 18.30 

19.30 (ca.): Sidste torsdagsdans

Middag koster 50 kr. pers (incl. 2 genstande).


Tilmeld senest 10.sep. kl. 12.00

Standard dagsorden:

Endelig dagorden bliver udsendt senest 7 dage før mødet.


Foreslag til dagsorden skal modtages 14 dage før mødet og skal sendes til formanden Iben@salsalatina


  1. Valg af ordstyrer.
  2. Valg af referent.
  3. Formandens beretning.
  4. Kasseren fremlægger regnskab og forelægger budget.
  5. Fastsættelse af kontigent.
  6. Indkomne foreslag.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af 2 suppleanter.
  9. Valg af revisor og revisorsupleant.
  10. Eventuelt.


Afholdes  efter vedtægterne

Salsa Latina c/o Iben Blum         Tlf.: 29663307 

CVR 31544696