Retningslinjer for udvalg

Regler/retningslinjer for udvalg/arrangementer under


Salsa Latina


Udvalg hvordan: 


Salsa Latina har flere udvalg. 

Har du lyst til at deltage i et eksisterende udvalg – så skriv dint ønske til bestyrelsen.


Har du har en super god idé om et nyt arrangement (f.eks. workshop, fest eller lign) i Salsa Latina regi, så skriv til bestyrelsen og fortæl om ideen. Samt et budget.  Hvis bestyrelsen er med på ideen og kan finde midler til det i budgettet,  kan du få lov at nedsætte et udvalg som arbejder ud fra nedenstående retningslinjer:


Retningslinjer udvalg:

Eksisterende Udvalg:

Bestyrelsen udpeger i samråd med udvalgets medlemmer, ud fra frivillig tilmelding af foreningens medlemmer eller som udvalget har foreslår.


Lejligheds udvalg:

Hvert udvalg har sin egen ledelse på min. 3 medlemmer, og altid ulige antal. Udvalgene arbejder selvstændigt i alle anliggender, der alene berører det enkelte udvalg – dog har bestyrelsens ret til at omstøde udvalgets dispositioner.


Udvalg er i samarbejde med bestyrelsen beslutningsdygtig i forhold til udvalgets formål.


Udvalg er underlagt foreningens bestemmelser og er pålagt at udarbejde budget og regnskab for det aktuelle arrangement. Det er ikke tilladt at oprette udvalg/arrangement for egen økonomisk vinding.


Udvalget er økonomisk beslutningsdygtigt sammen med formanden, samt har råderet over det af bestyrelsen godkendte budget til udvalgets formål.


Udvalget er ansvarlig for alle opgaver vedrørende aktiviteten fra start til slut.

Udvalget kan nedsætte underudvalg, men IKKE fralægge sig ansvaret for opgavernes udførelse.


Vigtige overvejelser og punkter:


- Hvem er ansvarlige for arrangementet( mindst 3 pers)

- Hvem er kontaktperson til betyrelsen.

- Beskriv arrangementet.

- Fremvis et budget.

- Inden man går i gang skal man være sikker på at man kan føre projektet det til ende.

- Hvor mange skal der minimum deltage for at arrangementet bliver gennemført.

- Tjek aktivitetskalender for at se ledige datoer. Se Her

- Aftaler med evt. band/instruktører om sted og sidste frist for afmelding.

 

Salsa Latina c/o Iben Blum, . Tlf.:  29663307      CVR 31544696