Generalforsamling

Generalforsamling

Salsa Latina

 

Torsdag den 18.5.2017 Kl. 17:30

Sted: Kildegården, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde Lokale 101

 

Program:

 

17.30 –-- Generalforsamling

18.30 -- -- -- -- -- Middag

19.00 -- -- -- -- -- -- Dans

 

 

 

 

Menu:

Sandwich og der vil være ca. 2 genstande til hver samt kaffe og te. Hvis man vil have mere, så skal man selv medbringe

Tilmelding til spisning via hjemmesiden pris 25 kr.

 

OBS!! TILMELDINGEN TIL SPISNING LUKKER D. 10. MAJ KL 12.00

 

1. Valg af ordstyrer.

 

2. Valg af referent

 

3. Formandens beretning. med indput fra bestyrelsen

 

4. Fremlæggelse af regnskab 1. maj 2016 til 30. april 2017 og forelæggelse af budget 2017/2018.

 

5. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår at bibeholde de kr. 75)

 

6. Indkomne forslag:

Bestyrelsen har fremsat forslag om ændring af kontingentåret således at det følger foreningens regnskabsår der går fra 1. maj til 30. april.

 

Som følge heraf foreslås ændring af nedenstående vedtægter:

Vedtægternes § 9:

Nuværende ordlyd: ”Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for ét år ad gangen efter forslag fra bestyrelsen. Medlemskabet løber fra 1.9. - 31.8”.

Foreslås ændret til: ”Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for ét år ad gangen efter forslag fra bestyrelsen. Medlemskabet løber fra 1.5. - 30.4”.

Vedtægternes § 6:

Nuværende ordlyd: ” Generalforsamlingen er Salsa Latina´s øverste myndighed. Generalforsamling holdes hvert år i maj, og indkaldes skriftligt med mindst 30 dages varsel til medlemmerne af foreningen”.

Foreslås ændret til: ” Generalforsamlingen er Salsa Latina´s øverste myndighed. Generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af september, og indkaldes skriftligt med mindst 30 dages varsel til medlemmerne af foreningen”.

 

7. Valg af bestyrelse

Iben Blum: ikke på valg

Lars Nielsen: ikke på valg

Mia Lade Krogaard: på valg, (villig til genvalg) ??

John Jelstad: På valg, (villig til genvalg) ??

Britt Vittrup: på valg, (villig til genvalg)

 

8. Valg af to suppleanter

 

På valg: Sabrina og Merete

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 

Revisor Erik Zinglersen

Revisorsuppleant Farrokh Nassehi

 

10. Eventuelt.

 

 

Salsa Latina c/o Iben Blum, . Tlf.: 29663307 CVR 31544696