Om bestyrelsen


Bestyrelsen i


Salsa LatinaBestyrelsen består af 5 medlemmer (formand, næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer) samt 2 suppleanter, som alle vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmerne sidder i to år ad gangen. Suppleanterne er på valg hvert år.


På generalforsamlingen 2014 blev det besluttet, at kassereren skal være ekstern for at frigive flere hænder i bestyrelsen.


Vi har besluttet, ud fra de erfaringer, der er blevet gjort gennem årene,

at bestyrelsen skal være synlig. Dette betyder, at hvis der er tilfredshed/ utilfredshed eller ønsker, er det nemt for medlemmerne at få fat i bestyrelsen. Det betyder også, at du som bestyrelsesmedlem eller suppleant skal være du aktiv og synlig.


Det har vist sig at være en god beslutning, at bestyrelsen har fingeren på pulsen, for efterfølgende har foreningen udviklet sig og vokset kraftigt.


Bestyrelsen holder møde ca 1 x om måneden. Der bliver lavet arbejdsreferater.

Møderne er åbne.


Bestyrelsens arbejde:


- Vælger den retning foreningen skal gå og sørger for at medlemmernes ønsker bliver  taget med. 

- Vælger instruktører og laver aftaler.

- Får kønsfordelingen ved tilmeldingen til at gå op.

- Sørger for lokaler og lokale-aftaler.

- Tager stilling til aktivitetsforslag.

- Vedligeholder hjemmesiden.

- Reklamerer for foreningen og laver plakater.

- Deltager i dansen og arrangementerne.

- Hjælper medlemmerne (i samarbejde med instruktører og holdledere) med at  vælge niveau.


Foreningen har mange medlemmer og mange ønsker. Bestyrelsen prøver så vidt muligt at tilgodese alle, også den enkelte, det kan dog ikke altid lade sig gøre rent praktisk.


Det betyder at vi gennem årene har en del workshops, ekstra dans m.m.


Kreative mennesker er altid velkomne, og man kan altid melde ind med ideer og tilbyde arbejdskraft, samt stå standby, hvis der er behov for udskiftning.


Lige nu har vi 2 faste udvalg, hvor der udover medlemmer sidder et bestyrelsesmedlem: Ballroom og Standard/latin.


Se den nuværende bestyrelse under kontakter eller klik her


Næste betyrelsesmøde se her


 

Salsa Latina c/o Iben Blum         Tlf.: 29663307 

CVR 31544696