Generalforsamling 2022

Så det ved at være tid til generalforsamling igen.

Dato:  26.september 2022 kl. 17:30

Hvis du vil deltage i spisning -  skal du tilmelde dig 

Sted: Himmelev skole, Ollerupvej 5, 4000 Roskilde
Lokale: Festsalen

Program

17:30 Generalforsamling
19:00 Spisning - tilmelding til spisning via hjemmesiden pris: 50 kr.
Efterfølgende dans
23:00 seneste sluttidspunkt

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Kassereren fremlægger regnskab og forelægger budget

5. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår at bibeholde de kr. 75)

6. Indkomne forslag skal være formanden i hænde inden den 11/9 2022

7. Valg af bestyrelse
Iben Blum – På valg – ønsker genvalg
Lars Nielsen – På valg – ønsker ikke genvalg – gerne ad hoc opgaver
Birgitte Hoffmann – Ikke på valg
John Jelstad – ikke på valg
Britt Vittrup –ikke på valg

8. Valg af max 3 suppleanter
Merete Jelstad- villig til genvalg
Peter Heesch - villig til genvalg
Maja Aagaard - villig til genvalg

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Nuværende Revisor: Anna- Dorte Hansen?
Revisor suppleant : Niels Jørgen Jørgensen

10. Eventuelt.

 

Referat 2022