Generalforsamling 2023

Så det ved at være tid til generalforsamling igen.

Dato:  25. september 2023 kl.18.00

Hvis du vil deltage i spisning, overfør 50 kr. til Iben på mobil 29663307

Sted: Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 Roskilde
Lokale: Festsalen

Program

Kl. 18:00: Spisning

Kl. 19.00: Generalforsamling

Efterfølgende dans
22:00 seneste sluttidspunkt

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Kassereren fremlægger regnskab og forelægger budget

5. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår at bibeholde de kr. 75)

6. Indkomne forslag skal være formanden i hænde inden den 11/9 2022

7. Valg af bestyrelse

Nuværende bestyrelse

Iben Blum - ikke på valg
Maja - ikke på valg men ønsker at udtræde ( der skal vælges en for et år)
Birgitte Hoffmann - på valg ønsker genvalg
John Jelstad - på valg ønsker genvalg
Britt Vittrup - på valg ønsker genvalg

8. Valg af to suppleanter
Nuværende - Merete Jelstad - villig til genvalg ,
Peter Heesch - villig til genvalg,
Ivan Neris - ønsker ikke genvalg

9. Valg af revisor og revisor suppleant.
Nuværende - Revisor : Anna- Dorte Hansen
Revisor suppleant: Paula Rivere

10. Eventuelt.